Marshall Rosenberg overleden

In memoriam

Marshall B. Rosenberg (1934 – 2015)

Op zaterdag 7 februari jl. is Marshall B. Rosenberg in het bijzijn van zijn kinderen en zijn vrouw Valentina vredig heengegaan. Marshall was al langere tijd ziek.

Voor mij was hij een groot pionier in het doorbreken van persoonlijk lijden en het lijden dat in de wereld plaatsvindt en hoe je meer vanuit empathie kunt leven, in plaats vanuit je ego-processen.

Ik heb het geluk gehad om hem nog te ontmoeten en ben hem zeer dankbaar voor zijn bijdrage in mijn leven en dat ik zijn wijsheden door mag geven.

Rust in vrede, Marshall Rosenberg​

Eric M. Ooijevaar

Marshall Rosenberg