Relatietherapie

In een relatie gebeurt er van alles, er is altijd iets in beweging of soms staat er iets stil. Dat maakt het boeiend en interessant, je leert ervan en je ontwikkelt je. Je bent niet alleen in ontmoeting met de ander, je komt ook jezelf tegen. Dat maakt een relatie soms ook ingewikkeld: hoe kun je in liefdevolle verbinding zijn met de ander, terwijl je ook trouw aan jezelf wilt blijven?

Soms stroomt de liefde, soms ook niet. Dan kun je je opeens eenzaam in je relatie voelen. Soms brengt het je naar een gevecht met je partner en als je dat niet aangaat met je partner, een gevecht met jezelf. Of je komt in vermijding terecht, je leeft langs elkaar heen, vrijen en knuffelen is meer een taak geworden of zelfs verdwenen. Wat niet werkt is de kop in het zand steken en doorgaan alsof er niets aan de hand is.

Worstelen met je relatie is wat niemand wil, je wil je juist geborgen voelen in je relatie. Dat vergt vaardigheden die we niet aanleren op school. Herkennen en erkennen van patronen die niet helpend zijn is daar belangrijk in, om vervolgens te verkennen wat wel helpend is. Eerlijk tegen jezelf zijn en open naar de ander, zodat je over wat er speelt kunt praten. Elkaars menselijkheid erkennen, zodat je elkaars ‘fouten’ kunt vergeven. Onvervulde behoeften kunnen herkennen en die op meerdere manieren leren te vervullen, zodat je niet in onmacht terecht komt, of in eisen.

Vaak hebben we de tijd niet om met deze onderwerpen echt effectief bezig te zijn, soms maken we er de tijd ook niet voor vrij. En juist dat is wat je relatie zo nu en dan nodig heeft: tijd en ruimte voor (zelf)onderzoek, even een pas op de plaats om te bepalen welke richting jullie op willen. Om écht meer inzicht in je relatie te krijgen, meer in verbinding met jezelf en je partner te komen, uit de kramp te raken en weer in je hart zijn, om de liefde laten stromen en weer dichter bij elkaar uit te komen. Om te voorkomen dat je zo vastloopt dat de weg terug te moeilijk wordt.

We zullen allerlei thema’s aansnijden die passend zijn bij jullie relatie. Je kunt bijvoorbeeld op zoek gaan naar je verborgen ‘nee’s’. We ondersteunen jullie bijvoorbeeld in het bespreekbaar maken van de dingen waarin je elkaar niet (meer) begrijpt. We helpen je ingewikkelde zaken te ontwarren. We geven je gereedschap mee om met respect en in harmonie om te gaan met verschillen. Uitgangspunt blijft om te onderzoeken wat je weerhoudt om in liefde met jezelf en de ander te zijn. En als je dat helder hebt, wat dan daarin helpend is en wat niet.

We gebruiken allerlei methodieken, we kijken vanuit een systemisch perspectief, we integreren verschillen in plaats van ze tegenover elkaar te leggen, we gebruiken Nonviolent Communication  om ingewikkelde en soms pijnlijke onderwerpen te verhelderen en met respect te bespreken en zetten interventies in van de 2e en 3e generatie gedragstherapie (CGT, ACT, minfulness).

Benieuwd of we kunnen aansluiten op jouw/jullie situatie? Neem contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.