Medezeggenschap

 

Medezeggenschap

Wezenlijke invloed of schijn-participatie?

Beleidsmakers van een organisatie maken plannen en beleid om een probleem op te lossen, of iets te verbeteren. Dat kost tijd. De organisatie bespreekt dit plan daarna pas met de medewerkers, cliënten en/of vrijwilligers. Deze worden vaak door het plan overvallen en hebben tijd nodig om het te verwerken. Ze missen de nodige informatie en moeten die eerst helder krijgen. Meestal zeggen de medewerkers, cliënten of vrijwilligers vanuit deze overval meteen ‘nee’ tegen het plan. Meestal wordt het plan dan toch uitgevoerd, omdat er wel naar de medewerkers, cliënten en/of vrijwilligers is geluisterd, maar er geen concreet alternatief is aangedragen.

Medewerkers, cliënten en/of vrijwilligers hebben op deze manier geen wezenlijke invloed. Er is zelfs sprake van schijnparticipatie. Dit is frustrerend. Er ontstaat een vechtrelatie tussen de organisatie en de medewerkers, cliënten en vrijwilligers en velen haken vervolgens af en geven hun inspraak op. ‘Het heeft toch geen zin’.

Participatieve medezeggenschap

Bij de participatieve medezeggenschap worden medewerkers, cliënten en vrijwilligers vroegtijdig bij het maken van plannen en beleid betrokken. Ze kunnen nog geen ‘nee’ ergens tegen zeggen, omdat er nog geen plan of beleid is. De medewerkers, cliënten en vrijwilligers krijgen informatie die op dat moment bekend is en kunnen nadenken over de criteria die voor hen en voor hun achterban van belang zijn. Deze criteria wordt dan zo veel als nodig en mogelijk meegenomen in het plan en het beleid.

Dit is voor beleidsmakers ook zinvol, omdat zij dan vroegtijdig weten hoe medewerkers, cliënten en vrijwilligers er over nadenken, wat veel tijd gaat schelen.

Uiteindelijk komt er een advies te liggen, wat in samenspraak met de medewerkers, cliënten en vrijwilligers is gemaakt, wat dan een hamerstuk wordt. Zo houdt iedereen lol in medezeggenschap!

Deskundigheidsbevordering

Medezeggenschap komt niet vanzelf. Je hebt daar inzicht en vaardigheden voor nodig. Zeker als het gaat om het implementeren van participatieve medezeggenschap.

Natuurlijk kun je zelf het wiel uitvinden. Al snel kom je er achter dat er op veel gebieden te leren en ontwikkelen valt:

  • besluitvorming
  • voorzitterschap
  • notuleren
  • effectief vergaderen
  • contact achterban
  • onderhandelen
  • communicatie
  • jaarplan
  • jaarverslag
  • etc.

We geven op al deze onderwerpen training, advies en ondersteuning. Bijvoorbeeld door het organiseren van workshops en werkconferenties of het organiseren van een ‘Maand van de medezeggenschap‘.

We adviseren je over het vormen van een visie en je missie, ondersteunen je in het maken van een jaarplan en een begroting, analyseren voor je waar het beter kan en geven je advies hoe je dat kan aanpakken.

Wil je meer weten, neem dan contact met ons op.: CONTACT OPNEMEN

LINK NAAR DE WEBSITE VAN DE CLIËNTENRADEN VAN DE REGENBOOG GROEP, DIE WIJ ADVISEREN EN ONDERSTEUNEN