Die ander houdt zich niet aan de Corona-regels!

Ken je dat? Ga je een blokje om of een stukje fietsen, om even te ontspannen en aan beweging te doen tijdens deze ‘intelligente lockdown’, kom je mensen tegen die zich niet of onvoldoende aan de Corona-regels houden.
Ze staan toch dicht op elkaar, of met meer dan 2, of wielrenners raken je bijna aan bij het inhalen.
En in plaats van je te ontspannen raak je geïrriteerd, misschien zelfs gefrustreerd.
Iets in jou, een impuls, wil de ander gaan corrigeren, de les gaan lezen.
Maar ook iets in jou wil geen gedoe.
Er ontstaat een spagaat: er niets van zeggen geeft gedoe, maar er wel iets van zeggen geeft óók gedoe.
Bij de impuls om anderen te corrigeren gaat het over invloed willen uitoefenen, onmacht en gebrek aan vertrouwen. Iets in jou wil jou en anderen beschermen tegen het mogelijk onveilige gedrag van die ander. Ik herken dat als ego-activiteit.
De kwaliteit van het gesprek met de ander kan dan snel het karakter krijgen van ‘ping pong’: snelle moves maken om de ander slim af te zijn.
In mijn beleving roept ego-activiteit van de één, ego-activiteit op bij de ander. Dat is hetgeen wat gedoe geeft: vechtenergie.
De andere mogelijkheid, meer passend bij Hart-energie, is wezenlijk elkaar kunnen verstaan, naar elkaar kunnen luisteren, niet om daarop te kunnen reageren met je eigen verhaal en waarheid, maar vanuit de intentie om de ander te begrijpen. Dan is het mogelijk dat iemand met andere lenzen naar iets kan gaan kijken, dat die geïnspireerd raakt.
Dan krijgt de kwaliteit van het gesprek meer het karakter van biljarten: het gaat dan niet om zo snel mogelijk scoren, het gaat dan meer om op welke manier je het beste je doel bereikt.
Elke oorlog eindigt uiteindelijk altijd door een dialoog en de kwaliteit van die dialoog is daarin bepalend.
Wil je ook geïnspireerd raken en kennis en wijsheid opdoen over hoe je dat op een voor jou passende manier vorm kan geven?
Kijk dan op www.egodieet.nl voor de mogelijkheden.