Welkom

‘Het is niet de bedoeling om op zoek te gaan naar liefde.

Het gaat er om, dat je inziet dat iets je weerhoudt om in liefde te zijn…’

egodieet

 

Het egodieet

Wat is het egodieet?

 

Wij mensen hebben allemaal een ego, of we dat nu leuk vinden of niet. We zijn er ons meestal niet zo bewust van, dat we een ego hebben: meestal zijn we in de trance van het ego. Aan de andere kant zien we het ego van de ander maar al te goed.

Als we niet bewust zijn van de werking van het ego op ons leven, dan kunnen we het contact met het Hart verliezen en kunnen er allerlei problemen en klachten ontstaan. Die problemen en klachten blijven niet beperkt tot onszelf, maar ‘besmetten’ ook onze omgeving.

Het ego-dieet is voor mensen die verantwoordelijkheid willen dragen voor de kwaliteit van hun eigen leven en het leven daar omheen. Het ego-dieet gaat over hoe je met het ego bij jezelf en de ander kunt omgaan en meer vanuit het Hart kunt leven, in plaats van vanuit het ego.

Je kunt op veel manieren je ego op dieet zetten. Veel mensen denken dat je alleen maar minder ego moet hebben. Sommige mensen hebben echter te weinig (gezond) ego. Ook deze mensen kunnen op ego-dieet. De één wil afvallen, de ander wil aankomen.

Egodieet.nl biedt trainingen, workshops of retreats aan, of je kunt een individueel coachingstraject volgen, zelfs via Skype. Binnenkort komt ons boek uit. Tot die tijd kun je een gratis e-boek aanvragen.

Kortom, mogelijkheden genoeg!

                            1. Wat ís het ego eigenlijk?

                            2. De ontwikkeling van het ego

                            3. Het Non-egoïsch model

                            4. Kennismaken met het egodieet

                            5. Loslaten van persoonlijk lijden

                            6. Trainingsdata

Nonviolent Communication

egodieet

 

Nonviolent Communication past erg goed bij het ego-dieet. Nonviolent Communication laat relaties ontstaan, die gebaseerd zijn op eerlijkheid en empathie, die uiteindelijk ieders behoefte zal vervullen.

Een groot deel van het leven gaat over (sluimerend) ‘conflict’. Je hebt een conflict met je leidinggevende, of je leidinggevende met een werknemer, je hebt een sluimerend conflict met je partner of een knallend conflict met je ex. Conflicten tussen buren, met instanties, met je familie en natuurlijk ook conflicten met jezelf, het innerlijk conflict.

Soms lijkt het wel alsof we niet met elkaar kunnen samenleven, samenwerken of samen zijn. We komen gemakkelijk met elkaar in conflict of begrijpen elkaar niet. We hebben oordelen over elkaar, verwachtingen van elkaar, zijn teleurgesteld en boos op elkaar en ervaren regelmatig dat contact pijnlijk kan zijn.

De één stelt zich dominant op, de ander past zich aan of neigt naar ondergeschiktheid. Niets is zo ingewikkeld als communicatie, het is een hele kunst! We willen echter allemaal gehoord en gezien worden en zijn wie we zijn.

Het model Nonviolent Communication van Marshall Rosenberg (1934 – 2015) is een wijze van communiceren, waardoor we elkaar gemakkelijker kunnen verstaan. Het model reikt handvatten aan om in alle eerlijkheid en openheid te kunnen zeggen wat er speelt in je leven, zonder dat de ander zich daardoor gekwetst hoeft te voelen. Er wordt rekening gehouden met ieders welzijn. Het model stimuleert eigen verantwoordelijkheid voor je gevoelens en behoeften en voor de wijze waarop je communiceert. Het model verbetert wederzijds respect en begrip, zonder dat het ten koste gaat van je assertiviteit.

 

Marshall Rosenberg

 

De trainingen hebben een opbouw. Je begint bij Level 1 en je kunt doorleren tot en met Level 5. Meer weten over een level? Klik dan op onderstaande levels.

Level 1: Kennismaken met de theorie
Level 2: Oefenen in de praktijk
Level 3: Verdieping
Level 4: Integratie
Level 5: Loslaten van persoonlijk lijden

 

ZOEK DE EERSTKOMENDE TRAININGSDATUM

 

Medezeggenschap

 

Medezeggenschap

Wezenlijke invloed of schijn-participatie?

Beleidsmakers van een organisatie maken plannen en beleid om een probleem op te lossen, of iets te verbeteren. Dat kost tijd. De organisatie bespreekt dit plan daarna pas met de medewerkers, cliënten en/of vrijwilligers. Deze worden vaak door het plan overvallen en hebben tijd nodig om het te verwerken. Ze missen de nodige informatie en moeten die eerst helder krijgen. Meestal zeggen de medewerkers, cliënten of vrijwilligers vanuit deze overval meteen ‘nee’ tegen het plan. Meestal wordt het plan dan toch uitgevoerd, omdat er wel naar de medewerkers, cliënten en/of vrijwilligers is geluisterd, maar er geen concreet alternatief is aangedragen.

Medewerkers, cliënten en/of vrijwilligers hebben op deze manier geen wezenlijke invloed. Er is zelfs sprake van schijnparticipatie. Dit is frustrerend. Er ontstaat een vechtrelatie tussen de organisatie en de medewerkers, cliënten en vrijwilligers en velen haken vervolgens af en geven hun inspraak op. ‘Het heeft toch geen zin’.

Participatieve medezeggenschap

Bij de participatieve medezeggenschap worden medewerkers, cliënten en vrijwilligers vroegtijdig bij het maken van plannen en beleid betrokken. Ze kunnen nog geen ‘nee’ ergens tegen zeggen, omdat er nog geen plan of beleid is. De medewerkers, cliënten en vrijwilligers krijgen informatie die op dat moment bekend is en kunnen nadenken over de criteria die voor hen en voor hun achterban van belang zijn. Deze criteria wordt dan zo veel als nodig en mogelijk meegenomen in het plan en het beleid.

Dit is voor beleidsmakers ook zinvol, omdat zij dan vroegtijdig weten hoe medewerkers, cliënten en vrijwilligers er over nadenken, wat veel tijd gaat schelen.

Uiteindelijk komt er een advies te liggen, wat in samenspraak met de medewerkers, cliënten en vrijwilligers is gemaakt, wat dan een hamerstuk wordt. Zo houdt iedereen lol in medezeggenschap!

Deskundigheidsbevordering

Medezeggenschap komt niet vanzelf. Je hebt daar inzicht en vaardigheden voor nodig. Zeker als het gaat om het implementeren van participatieve medezeggenschap.

Natuurlijk kun je zelf het wiel uitvinden. Al snel kom je er achter dat er op veel gebieden te leren en ontwikkelen valt:

  • besluitvorming
  • voorzitterschap
  • notuleren
  • effectief vergaderen
  • contact achterban
  • onderhandelen
  • communicatie
  • jaarplan
  • jaarverslag
  • etc.

We geven op al deze onderwerpen training, advies en ondersteuning. Bijvoorbeeld door het organiseren van workshops, heidagen en werkconferenties of het organiseren van een ‘Maand van de medezeggenschap‘.

We adviseren je over het vormen van een visie en je missie, ondersteunen je in het maken van een jaarplan en een begroting, analyseren voor je waar het beter kan en geven je advies hoe je dat kan aanpakken.

Wil je meer weten, neem dan contact met ons op.: CONTACT OPNEMEN

LINK NAAR DE WEBSITE VAN DE CLIËNTENRADEN VAN DE REGENBOOG GROEP, DIE WIJ ADVISEREN EN ONDERSTEUNEN